GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI TRÊN VTV 1 - DÒNG TÊN TRÊN ÁO TRẮNG

Ca sĩ: Minh Trang LyLy