Giới thiệu Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn trong chương trình Tác giả - Tác phẩm của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh tháng 11/2006.