Bùi Anh Tôn - Một người Thầy giáo, nhạc sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh