ÔNG CẦN(Truyện ngắn)

Người lái đó ở bến đó làng tôi là ông lão Cần. Ông sống chỉ có một mình, Mẹ tôi kể rằng vợ và con ông đã chết hết trong một trận càn của giặc Pháp, còn ông thì tham gia Cách Mạng từ trước ngày cướp chính quyền, thường xuyên chở đò đưa cán bộ du kích đi lại hoạt động bí mật ở vùng này.+ Xem chi tiết

CHIẾC GƯƠNG KỲ DIỆU(Truyện ngắn)

Hôm  bố đi công tác về, bé Phương Phương chạy ào ra đón. Bé ôm choảng bố và nũng nịu:
- Bố, bố…, quà của con đâu?
Bố thơm lên má Phương “chút” một cái thật kêu rồi thả bé xuống đất và lục trong túi xách lấy ra một gói nhỏ:
- Đây, có quà con con gái của bố đây.

+ Xem chi tiết

NỮ QUÁI DẤU MẶT(Truyện ngắn)

Tan buổi học, chúng tôi ùa ra về, nói cười vui vẻ ồn ả khắp cả cầu thang. Đang đi thi bỗng Lai “lùn” kéo tôi và Huy “sậy” lại:
- Ê tụi bây, ra đây tao bảo!
- Có chuyện gì vậy?
Lai lùn nháy mắt:+ Xem chi tiết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10