ĐẤM LƯNG

Tý: Mọi  khi tớ đến nhà cậu, thường gặp cậu ngồi đấm lưng cho ông, sao mấy bữa nay lại là đứa em?
Tèo: Ông không nhờ tớ nữa!
Tý : Sao vậy? Từ lúc nào?
Tèo: Từ ngày tớ đi học lớp quyền Anh!
Tý: !!!
Các tin khác