CẢ HAI

A: Sao cậu va xe đạp phải cụ già, nói “xin lỗi”. sau đó lại nói “cám ơn” ?
B: Cô giáo chả dặn khi ra ngoài đường hoặc ở nơi công cộng phải luôn luôn biết nói đến hai chữ “xin lỗi và cám ơn”.
A: !!!
Các tin khác