ƯỚC MƠ XANH ( Bùi Anh Tôn sưu tầm, tuyển chọn)

Tuyển chọn những bài hát viết về người giáo viên. Nhà Xuất bản Giáo dục năm 2005. Ca khúc trong tuyển tập: MÙA XUÂN VÀ CÔ MẪU GIÁO( Bùi Anh Tôn) TRÁI TIM NGƯỜI THẦY (Bùi Anh Tôn)