Hội thảo về Giáo dục âm nhạc quốc tế

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là đơn vị đứng ra tổ chức cuộc Hội thảo quốc tế mang chủ đề “Giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp” của Hiệp hội giáo dục âm nhạc quốc tế (ISME) lần thứ XVI được tổ chức tại Hà Nội do Bộ Văn Hoá Thông Tin Việt Nam, Quỹ SIDA, Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà Nội tài trợ.

Nội dung chủ yếu của cuộc hội thảo lần này tập trung tìm hiểu những hình mẫu mới cho giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp thế kỷ XXI, những tiếp cận và ứng dụng những công nghệ mới  vào chương trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp,  những vấn đề gắn liền  âm nhạc chuyên nghiệp với cộng đồng và với xu hướng việc làm trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo cũng nhấn mạnh các vấn đề về bảo tồn nhạc cụ truyền thống dân tộc cũng như các vấn đề về sức khoẻ nghề nghiệp, nghiên cứu về sinh lý học biểu diễn để đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ngày một tốt hơn... Trong chương trình Hội thảo đã có những buổi biểu diễn âm nhạc dân tộc của các nghệ sĩ thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các nhà giáo dục âm nhạc quốc tế tại  hội thảo lần này đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về con người Việt Nam và về Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 
                                                                                                             Nguồn:  www.vnam.edu.vn

Các tin khác